Ved siden av å være sanger har jeg stor interesse av stemmen som fag. Stemmen er menneskets måte å formidle seg selv og kommunisere med hverandre på. Dersom stemmen og språket vårt svikter, så kan det få store konsekvenser for den som rammes. Det er ulike grunner til at vi kan oppleve slike vansker. Jeg er spesielt interessert i den funksjonelle siden ved stemmen og det som kalles funksjonelle stemmevansker. I det inngår vansker som kommer av enten feilbruk, overbruk eller misbruk av stemmen.

Jeg har sangutdannelse fra

Østlandets Musikkonservatorium i Oslo (1992)  

Complete Vocal Institute i København ( 2011)

Master i logopedi fra

NTNU i Trondheim - våren 2018. 

En fri og sunn stemme er alltid målet - 

Det er da DetStemmer !