top of page

Referanse - Vibehaugen Barnehage   

Vi i Vibehaugen Barnehage leide inn Sissel Gjerland Ekra sammen med Sarita Wallumrød som kursholdere på planleggingsdag. Hensikten var å få faglig påfyll og inspirasjon. Det fikk vi!

Ønsker og innhold jeg hadde lagt inn i bestillingen, ble ivaretatt gjennom de tre timene kurset varte. Kurset var både teoretisk og praktisk.


Noen stikkord på temaer: Hvordan utvikler barnets stemme seg? SANGGLEDE - som kan smitt over på barna! Kreativ bruk av stemmen.

Stemmen - og resten av kroppen. Stemme og bevegelse.

      Kari Løken Thorsen,

Styrer i Vibehaugen barnehage -juni 2014

Kongsberg Teaterlag

bottom of page